VĒLME PILNVEIDOTIES


Nav iespējams sasniegt pilnību, taču tam jābūt sportista mērķim. Sportā ikvienam — gan trenerim, gan sportistam — ir jātic un jābūt pārliecinātam par to, ko dara.

Tādēļ svarīgi ir ne tas, ko dara, bet gan, kā dara!
Neviens nespēs palīdzēt sasniegt mērķus, ja sportistiem nebūs pamata sagatavotība — spēja un prasme ātri un precīzi izpildīt tehniskās nianses.
Uzvaras realizēsies tikai tur, kur ir profesionāli fiziski un tehniski sagatavoti spēlētāji un saliedēta komanda.

 

logo_zelta_caurspidigs-300x128

Smags darbs un entuziasms ir pamatakmens panākumiem sportā. Uzticība mērķim un pašcieņa attiecībās ar pārējiem ir nākamais svarīgais faktors. Savukārt sadarbība ir ļoti būtisks nosacījums, un tā izpaužas kā spēja palīdzēt citiem un kā mēģinājums izprast citus cilvēkus, ar kuriem kopā jāceļ savu panākumu piramīda ilgstošā, regulārā un smagā darbā.  

Paškontrole ir savu emociju kontrole, kas palīdz saglabāt līdzsvaru gan psiholoģiskajā, gan fiziskajā jomā. Mērķtiecība izpaužas kā indivīda spēja pretoties kārdinājumiem  un avantūristisku darbību nepieļaušana. Savukārt modrība uzskatāma kā spēja savlaicīgi konstatēt un labot nepilnības savā darbībā. Iniciatīva izpaužas kā nemitīga lēmumu pieņemšanas spēju veicināšana ar vēlmi sasniegt augstāku līmeni (pilnveidoties), nekā tas ir pašlaik.

Share the project with others: