PROFESIONĀLA ATTIEKSME


Kāpēc vieni sasniedz panākumus savā izvēlētajā sporta veidā, bet citi tos nesasniedz? Kādi faktori ietekmē sasniegumus? Kāpēc vienos un tajos pašos apstākļos un iespējās sasniegumi ir dažādi?

Treneris vispirms ir pedagogs, jo viņa galvenais pienākums ir mācīt savus audzēkņus pareizi un efektīvi izpildīt dažādus sporta veida tehniskos paņēmienus.
Treneri var uzskatīt par pedagogu pat lielākā mērā nekā skolotāju, jo trenerim ir ļoti precīzi jāievēro mācīšanas procesa likumsakarības. Tā kā treneris pirmkārt ir pedagogs, viņam vienmēr savā profesionālajā darbībā jāizvirza mērķis:
IERASTIES — IERAUDZĪT — UZVARĒT!

Trenerim vienmēr un visur nepieciešams pilnveidoties, lai spētu mācīt un audzināt citus, kā arī pieņemt jebkura cilvēka jebkuru ideju, kas viņam varētu noderēt trenera profesionālajā darbībā.

Izmantota informācija no: sporto.lv

Share the project with others: